Brzeziny 26  (81) 866-35-32   parafia@sebastianbrzeziny.pl A A A  
Czcionka: AAA « wstecz drukuj

2024-05-26 - VIII Niedziela zwykła - Uroczystość Najświętszej Trójcy - ROK B

sobota 25.05.2024

 1. Dziś – uroczystość Najświętszej Trójcy:
  • kończy się czas Komunii wielkanocnej,
  • o godzinie 10:00 Msza święta, w czasie której dzieci klas 3 naszej parafii przystąpią po raz pierwszy do Komunii Świętej:
   • proszę tę Mszę świętą pozostawić dla osób bezpośrednio zainteresowanych uroczystością,
   • do kościoła wchodzą dzieci, rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina, nauczyciele i wychowawcy,
   • inni uczestnicy uroczystości pozostają na zewnątrz świątyni,
  • ze względu na uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, nabożeństwo majowe o godzinie 12:30 i po nabożeństwie Msza święta,
  • Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii.
 1. Środa:
  • o godzinie 18:45 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do rocznicy Komunii świętej.
 1. Czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej:
  • o godzinie 10:00 Msza święta i procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy:
   • proszę o przygotowanie ołtarzy i procesji,
   • dziewczynki zapraszam do sypania kwiatków,
   • można zyskać odpust zupełny za udział w uroczystym śpiewie Przed tak wielkim Sakramentem…,
  • o godzinie 13:00 błogosławieństwo pól w Brzezinach i Msza święta o obfite plony oraz błogosławieństwo dla rolników z Brzezin, Borowiny i Malesówek.
 1. Piątek:
  • Mając na uwadze dobro duchowe biskup ordynariusz udzielił wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są tego dnia ofiarować dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego lub zastąpić wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.
 1. Oktawa Bożego Ciała:
  • po Mszy świętej wieczorowej nabożeństwo majowe/czerwcowe i procesja eucharystyczna wokół kościoła.
 1. Sobota:
  • rozpoczyna się czerwiec. Zachęcam do modlitwy słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
  • Dzień Dziecka,
  • Rocznica święceń biskupich biskupa pomocniczego Grzegorza Suchodolskiego
  • pierwsza miesiąca:
   • o godzinie 16:00 adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważanie, modlitwa różańcowa i Msza święta w intencji Kół Żywego Różańca i Kręgów Matki Bożej Szensztackiej.
 1. Za tydzień, w niedzielę – pierwsza miesiąca:
  • o godzinie 12:00 Msza święta, w czasie której dzieci klas 4 naszej parafii będą przeżywać Rocznicę Komunii Świętej,
  • po Mszy świętej o godzinie 12:00 nabożeństwo czerwcowe i procesja Eucharystyczna wokół kościoła,
  • ofiary składane do puszek przeznaczone na budowę kościołów w diecezji siedleckiej,
  • w Garwolinie, Warsztaty Wychowania Chrześcijańskiego – szczegóły na stronie internetowej naszej parafii.
 1. Bóg zapłać za generalne sprzątanie kościoła i przy kościele – w tym umycie okien i czyszczenie dywanów, wykoszenie trawy na całym terenie parafialnym, wypielenie rabat kwiatowych przy budynku parafialnym oraz za dekorację kwiatową: rodzicom dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Dziękuję również za dar ołtarza – nowy mikrofon bezprzewodowy oraz korporały i puryfikaterze. Następne sprzątanie – rodzice dzieci, które będą przeżywać rocznicę Komunii Świętej.
 2. Katarzynie Kosmali dziękuję za wyczyszczenie kostki wokół kościoła.
 3. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej: Echo katolickie (4 zł).

"Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo. Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

 

 

Do odczytania w ramach ogłoszeń parafialnych w najbliższą niedzielę, 26 maja 2024 r.

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
Kazimierza Gurdy
na obchody 25-tej rocznicy wizyty apostolskiej
św. Jana Pawła II w Siedlcach

 

Drodzy Diecezjanie!

Dnia 10 czerwca 1999 r., podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II nawiedził naszą diecezję, sprawując na siedleckich Błoniach Eucharystię, która zgromadziła ogromną rzeszę wiernych. W tym roku mija 25 lat od tego historycznego wydarzenia. Rocznica ta staje się zatem okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za dar osoby św. Jana Pawła II, przypomnienia tej niezwykłej wizyty, a także zaniesienia modlitwy – przez orędownictwo Papieża Polaka – we wszystkich sprawach naszej diecezji i tych, których jest On szczególnym patronem.

Dlatego pragnę zaprosić wiernych Kościoła Siedleckiego: księży, osoby życia konsekrowanego i świeckich, a szczególnie rodziny, władze samorządowe, służby mundurowe, członków grup modlitewnych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich, Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II i wszystkich, którym bliska jest osoba naszego Świętego Rodaka, do udziału
w uroczystościach jubileuszowych, które będą miały miejsce w Siedlcach, w niedzielę 9 czerwca br. Rozpoczną się one Mszą św. koncelebrowaną sprawowaną o godz. 18.00 w Katedrze Siedleckiej. Po Eucharystii nastąpi procesyjne przejście na plac gen. Wł. Sikorskiego – pod pomnik św. Jana Pawła II – gdzie będzie miało miejsce zawierzenie Bogu przez wstawiennictwo Papieża Polaka różnych grup społecznych naszej diecezji.

Zapraszam także na zorganizowany z racji jubileuszu koncert zatytułowany: Kalejdoskop Barw Polskich, w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, który odbędzie się tydzień wcześniej, 2 czerwca o godz. 19.00, również na placu gen. Wł. Sikorskiego Siedlcach.

Weźmy liczny udział w tych wydarzeniach. Niech nasza obecność będzie wyrazem naszej wiary w Boga oraz miłości do Kościoła i bliźniego, których nauczał nas św. Jan Paweł II, gdy mówił podczas spotkania w Siedlcach: „Dzisiaj może bardziej niż w innym czasie trzeba autentycznego świadectwa wiary ukazanego życiem świeckich uczniów Chrystusa – niewiast i mężczyzn, młodych i starszych. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wierności Kościołowi i odpowiedzialności za Kościół”.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

 

L.dz. 548/2024

Siedlce, dnia 24 maja 2024 r.

 

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę, 26 maja br.


Poprzednie ogłoszenia

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM